Spørsmål og svar

ANKOMST
Innsjekk fra kl. 15.00
I lavsesong og midtuke kan det hende at hytten er klar tidligere. Hvis du ønsker å overta hytten tidligere kan du sende en forespørsel på mail eller SMS, dog tidligst 2 dager før ankomst.
Nøkkelutlevering
Nøkkelen hentes i resepsjonen i servicebygget.
Etter stengetid legger vi uavhentete nøkler (nøkkelkonvolutt) i postkassen ved inngangen til resepsjonen.  
SEN ANKOMST
Hvis du på forhånd vet at du ankommer etter stengetid setter vi pris på å bli informert,  send en mail eller tekst oss. Merk at du uansett finner en nøkkelkonvolutt i postkassen etter stengetid. 

AVREISE

Utsjekk innen kl. 11 på avreisedagen. I lavsesong og midtuker mandag til torsdag kan det hende at hytten er disponibel lenger. Kontakt resepsjonen dagen før avreise. 

SENGETØYPAKKE
Kr. 175 per sett
Inkluderer laken, dyne- og putetrekk, 1 stort håndkle.
SLUTTVASK
Hytte 3 soverom kr. 1100
Hytte 4 soverom kr. 1450
Hytte 5 soverom kr. 1700
Kan bestilles frem til kl. 12 dagen før avreise.
VED
Kr. 150 per 40 l sekk bjørkeved.
Selges i resepsjonen i åpningstiden.
BARNESTOL
Kr. 150
BARNESENG (reiseseng)
Kr. 150

Ved forhåndsbestilling innen kl. 15 dagen før ankomst blir bestilte produkter lagt i hytten.

Leievilkår

Vilkår for leie av boenheter 
Disse generelle vilkårene gjelder mellom Hovden Høyfjellsenter AS (HHS) og den som selv eller gjennom andre (leietaker) inngår avtale med HHS i henhold til bekreftelsen.
Formidler
Hovden Høyfjellsenter AS
Setesdalsvegen 4321
N-4755 Hovden i Setesdal.
Telefon +47 48199797
post@hovdenhoyfjellsenter.no
Generell informasjon
Vennligst kontroller bekreftelsen du mottar. Da bekreftelsen er vår kontrakt, er det viktig at leietaker kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse vilkår.
Bestilling 
Bestillinger er gyldig for begge parter så snart HHS har bekreftet bestillingen (et booking nummer tildeles) og leietaker innen avtalt frist har betalt deler av eller hele leien.
Det er leietakers ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at innholdet er korrekt.
Aldersgrense:  Ved bestilling kreves det at minst 2 boende personer per boenhet har fylt 25 år (unntak etter avtale).  Vi forbeholder oss retten til å kreve gyldig legitimasjon ved innsjekk. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, gjelder reglene for avbestilling. 
Avbestilling

1. Online bookinger kan kun avbestilles online via portalen der bookingen ble foretatt.
2. Direkte bookinger  (HHS har sendt faktura) avbestilles skriftlig til booking@hovdenhoyfjellsenter.no. HHS refunderer innbetalt leiebeløp fratrukket et ekspedisjonsgebyr på NOK 300 hvis avbestillingen er mottatt inntil 29 dager før ankomst. 
I høysesong jul / nyttår, uke 7 t.o.m. påske, juli og august: 57 dager før ankomst. 
Avbestillinger mottatt 28 dager til 0 dager / høysesong 56 til 0 dager før ankomst refunderes ikke selv om sykdom eller andre forhold er årsaken. Vi anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring. For grupper gjelder egne avtaler.
Inn – og utsjekk
Inn- og utsjekk foregår i vår resepsjon på Hovden Høyfjellsenter fra kl. 15 på ankomstdagen.
Åpningstider under ankomst er tilpasset antall bestillinger. Ved få gjenstående samt sene ankomster vil nøkkelen og nødvendig informasjon legges i postkassen foran inngangen til resepsjonen. Utsjekk skal skje innen kl. 11 på avreisedagen. Tilleggsytelser
Oppholdet er basert på selvhushold. I bestillingen inngår et normalt strømforbruk unntatt sauna som er tilkoblet en myntautomat, alminnelige renholdsmidler, kluter samt utstyr til renhold. I bestillingen inngår bla. ikke toalettpapir, sengetøy, håndklær, sluttrengjøring, ved, barnestol eller barneseng. 
Følgende produkter kan bestilles: 
Utvask, sengetøy, barnestol og reiseseng. Det er et begrenset antall barnestoler – og senger per boenhet.  Utvask kan bestilles senest kl. 12 dagen før avreise. Bestilt utvask omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask og tømming av søppel og tomflasker.
Endring av boenhet 
På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor HHS kontroll, forbeholder vi oss retten til å flytte leietaker til et likeverdig bosted. Der det er mulig skal HHS på forhånd informere gjesten om slike endringer, eller så snart det er praktisk mulig. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale hele eller deler av avtalt leiesum.
Leietakers ansvar og forpliktelser 
Leietaker plikter å følge HHS ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for boenheten og tilhørende fasiliteter. Boenheten skal kun brukes til ferie- og fritidsformål.  Det er ikke tillatt å la flere personer overnatte i boenheten enn oppgitt antall sengeplasser.    Elbiler skal ikke lades med hyttestrøm. Elanlegget i hyttene er ikke beregnet for lading av elektriske biler. Det kan oppstå overbelastning, elektrisk sjokk, kortslutning og brann. Det er en stor ladestasjonen i Hovden sentrum.
  Mellom klokken 22.00 og 08.00 plikter leietaker å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Leietaker står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i boenheten og dens inventar som følge av at leietaker eller andre som har fått adgang til boenheten, er uaktsomme. Leietaker plikter å rengjøre ordentlig i henhold til renholdsinstruksene før avreise. Dersom dette ikke blir gjort, debiterer HHS en avgift på minimum NOK 1500 eller mer, avhengig av størrelsen på boenheten.
  HHS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom leietaker eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt hvis boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må leietaker med selskap umiddelbart forlate boenheten uten at leiebeløpet tilbakebetales.  Hvis avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer HHS en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 4000. HHS forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler. HHS har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander.
Samtlige utleverte nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis dette ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 2000 for bytte av låser.
  Vi tilbyr ingen allergisanerte boenheter. Våre boenheter skal være røykfrie og  – med unntak av et limitert dedikert utvalg – husdyrfrie. Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en ekstra renholdsavgift fra minimum NOK 1500.
Klager på stedet 
Hvis leietaker har en klage vedrørende sin boenhet ved ankomst, skal resepsjonen underrettes snarest og senest innen kl. 11 dagen etter ankomst slik at HHS har mulighet til å rette opp feilen. Feil som oppstår under oppholdet må underrettes HHS umiddelbart, slik at vi har mulighet til å rette på dette.
Ønskemål 
Ønsker om en bestemt boenhet eller plassering noteres, men kan ikke garanteres innfridd.
Forbehold 
HHS står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll.
Forje majeure
Partene kan tre ut av denne avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el-tilførsel og lignende hendelser som verken HHS eller leietaker kunne forutse eller påvirke.